Projekt

Sedan 15 år tillbaka har vi ett samarbete med Svedinos Bil & Flygmuseum (www.svedinos.se). Vi samarbetar med museet för att återskapa flyghistoria, där vi bland annat tillverkat detaljer till ett Thulin A från 1916. Vi tillverkar även flygdelar till Flygvapen museet i Linköping

Vi utför även drifttekniskt underhåll på museets dubbeldäckare Tiger Moth från 1939.

Ett stort projekt vi arbetar med är att nytillverka roterande stjärnmotor från tidigt 1900 tal för flygbruk. Mycket tid åtgår till historisk flygteknisk forskning och material analyser.

Kontakta oss

MG Precision AB
Nitaregatan 7
302 50 Halmstad, Sweden  +46(0)35-12 30 01
info@mg-precision.se